Firma byla založena v roce 2004, zabývá se především vývojem a výrobou stříbřících roztoků a dalších prostředků pro stříbření skla.

Kontakt:

Synergia Pro s.r.o.

Hořiněves 84, 503 06 Hořiněves, Česká republika

E-mail: pro@synergiapro.cz (můžete psát: CZ, PL, EN, DE, RUS)

Tel.: +420 792 525 111

[Zde se nacházíme]

Společnost je vedená v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20292. IČ: 274 61 475, DIČ: CZ27461475.Společnost Synergia Pro s.r.o. je si vědoma potřeby ochrany osobních údajů, níže uvádíme text

Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování třetím stranám, jako jsou např. úřady České republiky, bankovní ústavy, firma zajišťující zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, firma zajišťující dopravní služby.

Text prohlášení - ZDE