STŘÍBŘÍCÍ ROZTOKY PRO VÁNOČNÍ OZDOBY

SilverSol S/R

SilverSol S/R

Výhody: vysoká účnnost stříbření, nízká spotřeba a vysoce odolná vrstva stříbra.

Ekonomika stříbření: vrstva stříbra naneseného bezproudovou redukcí ze stříbřících roztoků nikdy není dokonale stejnoměrná, vykazuje silnější a slabší místa. Dostatečná vrstva musí však být dosažena i na těch nejslabších místech, na místech se silnější vrstvou je tedy obsah stříbra vyšší.

Je důležité, aby rozdíly mezi vrstvou na silném a slabém místě byly co nejnižší, aby vrstva stříbra byla co nejvíce stejnoměrná.

Těžko odstranitelná příčina nerovnoměrného postříbření je dána vlastnostmi některých roztoků. Pokud ozdobu s tímto roztokem ohřejeme ponořením do vodní lázně, dojde ke stažení roztoku z části povrchu do jakýchsi pramínků. V místě těchto pramínků je pak náběh stříbření rychlejší než na místech, ze kterých se roztok stáhl. Reakce ovšem dále probíhá na celé ploše, vrstva na místě pramínků je tedy výrazně silnější. Tím dochází k zbytečnému zvýšení spotřeby stříbřících roztoků.

Řešení nabízí stříbřící roztok SilverSol S/R, který se vyznačuje plynulým nástupem stříbřící reakce po celé ploše. Dosažená vrstva stříbra je velmi stejnoměrná a umožňuje dávkovat jen tolik roztoku, kolik odpovídá velikosti stříbřené plochy. To snižuje spotřebu roztoků a šetří finanční prostředky.

Návod k použití: Souprava SilverSol S/R umožňuje snadno vytvořit stříbrnou vrstvu na skleněném povrchu. Před použitím koncentrované roztoky ředíme ve vhodném poměru na pracovní koncentraci. K ředění použijeme destilovanou, nebo demineralizovanou vodu s měrnou vodivostí do 2μS. Doporučené ředění je 1: 15 až 1: 30.

Ředění 1: 20:

50 ml koncentrovaného roztoku doplníme demi vodou do jednoho litru. Do stříbřeného předmětu vpravíme stejné množství pracovního roztoku S a R. Vhodnou dávku a ředění je třeba vyzkoušet. Ohřátím předmětu například ve vodní lázni teplé 40°C – 55°C se rozběhne stříbřící reakce. Při větším zředění, například 1: 30, je náběh i průběh stříbření pomalejší než při zředění menším, například 1: 20 či 1:15. Po cca 20 – 90 sekundách podle zředění roztoku a teploty lázně je reakce ukončena a využitý roztok se odstraní ze stříbřeného předmětu.

Dále nabízíme:

2. Roztok k čištění dávkovacích zařízení - SilverSol K - balení - plastová láhev 1 litr

3. Dusičnan stříbrný p.a. – AgNO3 (Dostupnost na dotaz)