Roztoky pre striebrenie vianočných ozdôb.

SilverSol S/R

SilverSol S/R

Výhody: vysoká účnnost striebrenia, nízka spotreba a vysoko odolná vrstva striebra.

Ekonomika striebrenia: vrstva striebra naneseného bezprúdovou redukciou z roztokov pre striebrenie nikdy nie je dokonale rovnomerná, vykazuje silnejší a slabšie miesta. Dostatočná vrstva musí však byť dosiahnutá aj na tých najslabších miestach, na miestach so silnejšou vrstvou je teda obsah striebra vyšší.

Je dôležité, aby rozdiely medzi vrstvou na silnom a slabom mieste boli čo najnižšie, aby vrstva striebra bola čo najviac rovnomerná.

Ťažko odstrániteľná príčina nerovnomerného postriebrenia je daná vlastnosťami niektorých roztokov. Ak ozdobu s týmto roztokom ohrejeme ponorením do vodného kúpeľa, dôjde k stiahnutiu roztoku z časti povrchu do akýchsi pramienkov. V mieste týchto pramienkov je potom nábeh striebrenia rýchlejší ako na miestach, z ktorých sa roztok stiahol. Reakcia však ďalej prebieha na celej ploche, vrstva na mieste pramienkov je teda výrazne silnejšia. Tým dochádza k zbytočnému zvýšeniu spotreby roztokov.

Riešenie ponúka roztok pre striebrenie SilverSol S/R, ktorý sa vyznačuje plynulým nástupom reakcie po celej ploche. Dosiahnutá vrstva striebra je veľmi rovnomerná a umožňuje dávkovať len toľko roztoku, koľko zodpovedá veľkosti postriebrené plochy. To znižuje spotrebu roztokov a šetrí finančné prostriedky.

Návod na použitie: Súprava SilverSol S/R umožňuje ľahko vytvoriť striebornú vrstvu na sklenenom povrchu. Pred použitím koncentrovaných roztokov riedime vo vhodnom pomere na pracovnú koncentráciu. Na riedenie použijeme destilovanú, alebo demineralizovanú vodu s mernou vodivosťou do 2μS. Odporúčané riedenie je 1: 15 až 1: 30.

Riedenie 1: 20:
50 ml koncentrovaného roztoku doplníme demi vodou do jedného litra. Do predmetu pre striebrenie vpravíme rovnaké množstvo pracovného roztoku S a R. Vhodnú dávku a riedenie je potrebné vyskúšať. Ohriatím predmetu napríklad vo vodnom kúpeli o teplote 40°C - 55°C sa rozbehne reakcia. Pri väčšom zriedení, napríklad 1: 30, je nábeh aj priebeh striebrenia pomalší ako pri zriedení menšom, napríklad 1: 20, alebo 1:15. Po cca 20 - 90 sekundách podľa zriedenie roztoku a teploty kúpeľa je reakcia ukončená a využitý roztok sa z predmetu odstráni.

Ďalej ponúkame:
Dusičnan strieborný p.a. - AgNO3 (dostupnosť na otázku)